Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Gastouderopvang " Ingrid's Huuske "

Kleinschalige kinderopvang in huiselijke sfeer

Deze huisregels gelden bovenop de overeenkomst van opdracht tussen ouders/verzorgers en gastouder, welke door beide partijen ondertekend is. Alle vraagouders dienen van deze huisregels op de hoogte te zijn. Als er wijzigingen in de huisregels worden doorgevoerd, krijgt u hierover bericht.

Reserveren

Gastouderopvang Ingrid's Huuske rekent geen reserveringskosten. U kunt een plaatsje in de opvang reserveren, door middel van het ondertekenen van het contract. Als de gereserveerde plaats in de toekomst ligt, worden er bij annuleren van het contract voor aanvang van de opvang annuleringskosten in rekening gebracht. Deze bedragen 1 maand opvangkosten, zoals in het contract is omschreven en vallen niet binnen de kinderopvangtoeslag.

Halen en Brengen

Tussen 12.30 -13.00 uur wordt er gegeten .

Omdat ik het belangrijk vind om in alle rust samen te kunnen eten , kunt u op deze tijdstippen uw kind niet ophalen.

Mocht het voorkomen dat u het niet redt om op tijd te zijn door file of een vergadering, laat het even weten, het is in de meeste gevallen geen probleem. Als uw kind hierdoor boventallig blijkt te zijn moet u regelen dat uw kind zo snel mogelijk door iemand anders opgehaald wordt.


U dient van te voren door te geven wanneer uw kind door iemand anders opgehaald wordt. Indien dit niet bij mij bekend is, wordt er altijd eerst contact met u opgenomen voordat uw kind meegegeven wordt.

Uw kind is ziek of wordt ziek tijdens de opvang

Als een kind koorts heeft hoger dan 38,5 graden, wordt er contact met u opgenomen en overlegt over de opvang. Als de groepsbezetting het toelaat en uw kind zich goed genoeg voelt, is het mogelijk om de opvang door te laten lopen. Als uw kind zich duidelijk niet goed voelt of als er sprake is van besmettingsgevaar, zal uw kind wel opgehaald moeten worden.


In principe dient de gastouder geen medicatie toe. Indien medicatie bij uw kind noodzakelijk is, dient u als ouder altijd het formulier "medicijngebruik" in te vullen waarbij u zelf de verantwoordelijkheid blijft dragen. Nieuwe medicatie wordt niet door de gastouder aan uw kind gegeven in verband met mogelijke allergische reacties.


Als uw kind wegens ziekte niet naar de opvang komt horen wij dit graag van u. Het is van belang dat u mij op de hoogte stelt wanneer uw kind een besmettelijke ziekte heeft. Ik kan dan andere ouders inlichten over een mogelijk besmettingsgevaar. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gevaar van waterpokken bij een zwangere vrouw. 

Hygiƫne en veiligheid

Uit hygiƫnisch oogpunt worden de schoenen uit gedaan. Dit om de vloer zo schoon mogelijk te houden zodat er naar hartenlust gerold en gekropen kan worden. Uw kind kan hier op slofjes (zelf meegeven) of op de sokken/blote voeten lopen. Ouders hoeven bij het brengen en halen hun schoenen niet uit te trekken tenzij deze vies of nat zijn.


Jaarlijks vindt er een risico-inventaris plaats vanuit het gastouderbureau, waarbij gelet wordt op de veiligheid in en rondom de opvanglocatie. De risico-inventarisatie is op de locatie aanwezig om in te zien. 

Contact met ouders/verzorgers


Dagelijks vindt er tijdens het brengen en halen van uw kind een overdracht van informatie plaats. Indien u een gesprekje wilt met mij om even uitgebreider over uw kind te praten, dan kunt u dit bij mij aangeven en plannen we een afspraak.

Gedurende de opvang staat het altijd vrij even contact op te nemen om te vragen hoe het met uw kind gaat.


Wijzigingen


Structurele wijzigingen dienen 2 maanden van te voren worden aangevraagd en er zal in de meeste gevallen ook een nieuw contract worden opgemaakt.


Wennen


Een kind heeft altijd tijd nodig om te wennen aan een nieuwe omgeving en een nieuw persoon. Ook voor u als ouders/verzorgers kan het moeilijk zijn om uw kindje voor het eerst naar de opvang te brengen. Uw kindje kan voorafgaand aan de start van de opvang een ochtend in overleg komen wennen.


Betalingsverplichting


Facturen worden rond de 20ste van iedere maand ingediend en dienen op zijn laatst op de laatste dag van de maand voldaan te zijn. Extra uren die tussen de 20ste en de 31ste van de maand afgenomen zijn, worden de maand erna in rekening gebracht.


Gereserveerde uren worden altijd in rekening gebracht, ook wanneer u kindje een keertje niet naar de opvang kan komen doordat het kindje een dagje ziek is of omdat u zelf een dagje vrij heeft.


Indien u uw betalingsverplichting niet nakomt, dat wil zeggen een betalingsachterstand heeft van 1 maand of meer, zal de opvang per direct gestopt worden. U blijft betalingsplicht houden over de openstaande facturen. Wanneer u de betaling niet voldoet binnen de vastgestelde termijnen, is de gastouder genoodzaakt om een incassobureau in te zetten, waarvan de gemaakt incassokosten voor rekening van de vraagouder zijn.


Overige


Alle zaken die niet genoemd zijn in het huishoudelijk reglement, worden door gastouderopvang "Ingrid's Huuske" per situatie beoordeeld.

Er zal een passende oplossing voor beide partijen gezocht worden.